fbpx

Акредитационна форма за медии
Media Accreditation Form

Попълнете формуляра, ако желаете да бъдете акредитиран/а за наше събитие. Имайте предвид, че всички полета са задължителни.
Please, fill the entire form, if you wish to get accredited for an event we’re hosting. Keep in mind that all questions are mandatory.

Акредитационна форма за медии | Accreditation Form
Основни данни за медията
Media main data
Данни за акредитираното лице
Accredited person data
Акредитация
Accreditation
За кое събитие бихте желали да получите акредитация | Which Fest Team event would you like to be accredited for?

Връзки от Вашата работа
URLs From Your Work

Моля, изпратете ни линкове с отразяване на събитието от Вашата медия | Please, send us links with clippings for the event, as covered by your media:
Моля, изпратете ни линкове с отразяване на събитието от Вашата медия | Please, send us links with clippings for the event, as covered by your media:
Моля, прикачете връзка/връзки към оригинални аудио, фото или видео материали, свързани с отразяването | For audio, video, photo and pdf files with coverage, please attach links here:
Моля, прикачете връзка/връзки към оригинални аудио, фото или видео материали, свързани с отразяването | For audio, video, photo and pdf files with coverage, please attach links here:

© Fest Team Ltd.