fbpx
Scroll Top
медийна акредитация
Акредитационна форма за медии | Accreditation Form
Основни данни за медията
Media main data
Данни за акредитираното лице
Accredited person data
Акредитация
Accreditation
За кое събитие бихте желали да получите акредитация | Which Fest Team event would you like to be accredited for?

Връзки от Вашата работа
URLs From Your Work

Моля, изпратете ни линкове с отразяване на събитието от Вашата медия | Please, send us links with clippings for the event, as covered by your media:
Моля, изпратете ни линкове с отразяване на събитието от Вашата медия | Please, send us links with clippings for the event, as covered by your media:
Моля, прикачете връзка/връзки към оригинални аудио, фото или видео материали, свързани с отразяването | For audio, video, photo and pdf files with coverage, please attach links here:
Моля, прикачете връзка/връзки към оригинални аудио, фото или видео материали, свързани с отразяването | For audio, video, photo and pdf files with coverage, please attach links here:

 

 

 

© Fest Team Ltd.