fbpx
новини
НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Fest Team е единственият официален партньор на Live Nation за България. Вече повече от 9 години работим активно с различни партньори, като Mastercard, Банка ДСК, Eventim, Yalta Club, КМД и др.

live-3
контакти
Picture 1

„Фест Тийм“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Начало на проекта: 04.08.2020 г.
Край на проекта:
04.11.2020 г.

Общата стойност: 10 000 лева – от които 8 500,00 лв. eвропейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Местоположение: гр. София, 1000, България

© Fest Team Ltd.

Picture 1

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Фест Тийм ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 134206.40 лв.

Начало: 19.02.2021 г.
Край:
18.05.2021 г.

© Fest Team Ltd.

Picture 1

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Фест Тийм ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 63876.33 лв.

Начало: 30.03.2021 г.

Край: 30.06.2021 г.